ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας ενημερώνει ότι μέσω του παρόχου ενέργειας  της , ΗΡΩΝ Α.Ε. , κάλυψε το 100% του ενεργειακού της αποτυπώματος. Η ηλεκτρική ενέργεια που προμηθευτήκαμε από τον πάροχο προήλθε από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.