Κανείς δεν είναι τόσο κοντά στον Έλληνα αρτοποιό, όσο εμείς. Η μόνη εταιρία παραγωγής μαγιάς στην Ελλάδα!

ΜΑΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙIΑΣ ΥΓΡΗ

Προϊόν που έχει εφαρμογή σε μεγάλες μονάδες παραγωγής

Σαν πλεονεκτήματα του προϊόντος μπορούμε να αναφέρουμε:

Την ομοιόμορφη διασπορά του προϊόντος στο ζυμάρι με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση της μαγιάς

Την μικρότερη μηχανική καταπόνηση των μυκήτων που υφίστανται κατά την συσκευασία με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη ζυμωτική ικανότητα.

Καλύτερη τιμή λόγω λιγότερων εργατικών και καθόλου υλικών συσκευασίας που συντελεί και στην προστασία του περιβάλλοντος

Καλύτερη συντήρηση και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διάρκειας ζωής