Από το 1930 αλλάξανε και αλλάξαμε πολλά. Εκτός από τις αξίες μας!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στη ΖΑΝΑΕ ποιότητα σημαίνει υπευθυνότητα. Ακολουθώντας πιστά τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες, επιτυγχάνουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διασφάλισης και πιστοποίησης ISO 9002 και HACCP. Παράλληλα, φροντίζουμε οι άνθρωποί μας να εκπαιδεύονται σε θέματα υγιεινής και να εργάζονται κάτω από ιδανικές συνθήκες, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Προσφέρουμε στους καταναλωτές, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Διενεργούμε βιολογικό καθαρισμό και συμμετέχουμε ενεργά στην ανακύκλωση με το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.). Ως τώρα έχουμε ανακυκλώσει πάνω από 16,4 εκατομμύρια συσκευασίες μας και συνεχίζουμε με στόχο όσο το δυνατόν λιγότερα κατάλοιπα.

Τα προϊόντα μας φέρουν το σύμβολο της "Πράσινης βούλας" (Der Grüne Punkt). Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα επιβραβεύει εταιρίες με οικολογική συνείδηση και χαρίζει το σήμα του μόνο σε συσκευασίες ανακυκλώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον. Χάρη σε αυτό, η ΖΑΝΑΕ διακρίνεται και στην Ευρώπη ανάμεσα σε άλλες εταιρίες για τον σεβασμό της προς τη φύση.

Ενδεικτικά το 2010, με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, συμβάλαμε στην εξοικονόμηση συνολικά 289 τόνων ισοδύναμου CO2, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στην ετήσια εκπομπή CO2 ενός τρίθυρου αυτοκινήτου που διένυσε απόσταση 2.154.960 χιλιομέτρων.

Πιστεύουμε πως είναι κύκλος. Ό,τι προσφέρεις, σου επιστρέφεται. Και το βλέπουμε στην αγάπη των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια.